3ο Γυμνάσιο Βόλου

Νίκη Ρηγάκη, Διευθύντρια

Βόλος 21/09/2016

Προγραμματισμός της Σχολικής Μονάδας για το σχολικό έτος 2016 – 2017

3ο Γυμνάσιο Βόλου:

Σχολείο της Γνώσης,

Σχολείο της Ζωής,

Σχολείο της Δράσης και της Δημιουργίας

Ένα σχολείο σύγχρονο, δημιουργικό,

ανοιχτό στον  πολιτισμό και στον αθλητισμό

            Όπως όλοι και όλες γνωρίζουμε, η σημερινή πρώτη Παιδαγωγική Συνεδρίαση του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών του Σχολείου μας, είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι καθορίζουμε και προγραμματίζουμε τους στόχους και τις δράσεις μας για τη νέα σχολική χρονιά που ήδη άρχισε.

Στόχος του σχολείου μας είναι να οδηγήσει τους μαθητές στη μόρφωση, στη διαμόρφωση και συγκρότηση της προσωπικότητάς τους και στην ομαλή κοινωνικοποίησή τους.

Παράλληλα, με τις γνώσεις που παρέχουμε στους μαθητές μας, επιδιώκουμε την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, την καλλιέργεια της ευαισθησίας, της αλληλεγγύης καθώς και των ιδιαίτερων κλίσεων και δεξιοτήτων τους.

Οι ποικίλες δραστηριότητες αποτελούν δημιουργικές διαδικασίες που συνδυάζουν τη γνώση και τη δημιουργικότητα, καλλιεργούν το πνεύμα των μαθητών με ευχάριστο τρόπο, αλλά και ενδυναμώνουν το ενδιαφέρον τους για μάθηση.

Σύμφωνα με αυτό το πνεύμα το σχολείο μας διοργανώνει τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές του.

Ο φετινός Προγραμματισμός είναι ο 6ος στη σειρά που σχεδιάζεται με την ίδια δομή. Στη σχεδίασή του λαμβάνονται υπόψη οι εμπειρίες, οι γνώσεις και οι σχέσεις των προηγούμενων ετών. Βασικός στόχος είναι η σχολική μας κοινότητα να λειτουργεί οργανωμένα και αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κρίσης που αντιμετωπίζουμε όλα τα μέλη της.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον με αυξημένες δυσκολίες, καλούμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο εντάσεις, άγχος και διαφωνίες που αντικειμενικά προκύπτουν στην καθημερινότητά μας. Βασικός μας στόχος επίσης παραμένει η διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη, αλληλοσεβασμό και κατανόηση.

Στο πλαίσιο αυτό, με βάση τις δράσεις που σήμερα θα αποφασίσουμε και θα υλοποιήσουμε στη συνέχεια, θα συντάξουμε, στο τέλος της χρονιάς, τον απολογισμό του έργου μας.

            Οι άξονες με βάση τους οποίους δομείται ο προγραμματισμός μας, είναι:

 • 1ος άξονας: Προσδιορισμός εκπαιδευτικών στόχων: Ο άξονας αφορά κυρίως, τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές πρακτικές, καθώς και τη χρήση των παιδαγωγικών μέσων, την προετοιμασία των εργαστηρίων κλπ
 • 2ος άξονας: Σχεδιασμός δράσεων οργάνωσης της σχολικής κοινότητας: Κεντρικός στόχος του άξονα είναι η δημιουργία κλίματος σύμπνοιας και συνεργασίας, στο πλαίσιο κοινών σκοπών και επιδιώξεων και ενός κοινού συστήματος συμβόλων, πεποιθήσεων και συμπεριφοράς
 • 3ος άξονας: Σχεδιασμός δράσεων δικτύωσης με την τοπική κοινότητα: Στόχος είναι η ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με την τοπική κοινότητα και τους φορείς της (επαγγελματικοί, πολιτιστικοί, επιστημονικοί, κοινωνικοί) και τις υπηρεσίες.

            Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις ανά άξονα, έχουν ως εξής:


1ος άξονας Προσδιορισμός εκπαιδευτικών στόχων

Πρώτιστο μέλημά μας είναι ο σεβασμός των ιδιαίτερων κλίσεων των μαθητών

και η ανάπτυξη της μοναδικότητάς τους

 • Σχεδιασμός υποβολής προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων για έγκριση, με συγκεκριμένα θέματα και υπεύθυνους καθηγητές.

-         Υπάρχει σχετική φόρμα υποβολής προτάσεων. Θα γίνει σχετικό πρακτικό.

 • Εγκεκριμένες δράσεις - εκδηλώσεις   - αφιερώματα από το Υπουργείο  Παιδείας

-         Έτος Αριστοτέλη 2016: Αφιέρωμα, στις 18/11/2016 (παγκόσμια ημέρα φιλοσοφίας), στον μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο, με αφορμή τη συμπλήρωση 2.400 ετών από τη γέννησή του.

-         «Σχολείο χωρίς καπνό»: Στην εβδομάδα κατά του καπνίσματος (2η εβδομάδα του Δεκεμβρίου).

-         Εκδήλωση Διαφυλικής Αγωγής σε συνεργασία με την Υπηρεσία Οικογενειακού Προγραμματισμού του Νοσοκομείου Βόλου (14/10/2016).

-         Εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στις 26/09/2016

-         Εκδηλώσεις για την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού στις 03/10/2016

-         Πανελλήνια Ημέρα κατά της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού στις 07/03/2017. Δράσεις κατά του bullying και του ενδοσχολικού εκφοβισμού.

-         Υλοποίηση προγράμματος «Ευ Ζην»

-         Ημέρα του ερευνητή: Παρασκευή 30/09/2016

-         Φιλοζωική δράση σε συνεργασία με το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου,  με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων (04 Οκτωβρίου)

 • Ενδοσχολική επιμόρφωση

 • Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης

-         Οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης για τους μαθητές σε καθημερινή βάση.

-         12 - 16 Δεκεμβρίου 2016: Έκθεση βιβλίου, αφιέρωμα στο βιβλίο με την παρουσία συγγραφέων – εκπαιδευτικών.

-         Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του σχολείου: Οι μαθητές χαρίζουν στην βιβλιοθήκη του σχολείου κάποιο βιβλίο που έχουν διαβάσει, με αφιέρωσή τους

 • Συμμετοχή σε μαθητικούς «Διαγωνισμούς» για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, των κλίσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών

-         Διαγωνισμός ορθογραφίας στις ξένες γλώσσες στις 26/09/2016.

-         Διαγωνισμός Μαθηματικής Εταιρείας.

-         Διαγωνισμός καθαριότητας και περιποίησης αιθουσών. Καινοτόμος διαγωνισμός με στόχο την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην αισθητική αναβάθμιση των αιθουσών τους, με συντονισμό του 15μελους και με θέμα: «Το σχολείο μου, το δεύτερό μου σπίτι».

-         Γλωσσικός Διασχολικός Διαγωνισμός με σχολείο συντονιστή το 3ο Γυμνάσιο Βόλου και συμμετοχές Γυμνασίων

 • Παρουσίαση προσωπικοτήτων

-         Οι μαθητές του τμήματος μαθαίνουν για την προσωπικότητα της οποίας το όνομα έχει δοθεί στην αίθουσά τους, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του τμήματος.

-         Αφιέρωμα σε σημαντικές γυναικείες προσωπικότητες (Γ’ τάξη).

 • Δραστηριότητες στο πλαίσιο μαθημάτων

Στόχος η εμβάθυνση και η εμπέδωση των γνώσεων και των ικανοτήτων που καλλιεργούνται στα προγράμματα σπουδών κάθε τάξης.

Σχεδιασμένες δραστηριότητες βιωματικής μάθησης, ο μαθητής μαθαίνει πώς να μαθαίνει, πώς να διαχειρίζεται τη γνώση και την πληροφορία που αποκτά, πώς να ερευνά, να αναλύει και να συνθέτει, να πειραματίζεται και να εφαρμόζει μοντέλα.

-         Στο μάθημα της πληροφορικής: Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου στις 05/02/2017.

-         Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης στις 21/03/2017.

-         Αφιέρωμα στο Μικρασιατικό ζήτημα σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους, το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ  Μαγνησίας και την «Μαγνήτων Κιβωτό».

-         Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με θέμα « Τα Μαθηματικά στην τέχνη και στην καθημερινότητά μας»

-         Πρόσκληση για συνεργασία στον Βολιώτη καθηγητή Αστροφυσικής σε Πανεπιστήμιο στο Παρίσι κ. Νίκο Πράντζο με θέμα «Μαθηματικά και Αστρονομία».

-         Συμμετοχή στο αφιέρωμα στο Ν. Καζαντζάκη που διοργανώνει η Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

 • Διαθεματικές συνεργασίες-διδασκαλίες

-         Οικιακή οικονομία με Μαθηματικά, και πληροφορική π.χ. «Οικογενειακός προϋπολογισμός»

-         Οικιακή οικονομία  με Θρησκευτικά, π.χ. «Νηστεία: Εναλλακτική μορφή δίαιτας».

 • Δραστηριότητες Παιδείας

Οι ενημερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις μέσα στο σχολείο σκοπό έχουν να ενεργοποιήσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη διοργάνωσή τους και να τους  δώσουν τη δυνατότητα να δουν το σχολείο σαν ένα χώρο πραγματοποίησης πολιτισμικών, επιστημονικών, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του «κοινωνικού σχολείου». 

-         Μάθημα Δημοκρατίας, για ένα δημοκρατικό και συμμετοχικό σχολείο: Σε ένα κουτί-κάλπη οι μαθητές υποβάλλουν παράπονα- προτάσεις

-         Πρωινό 5λεπτο: Θετικές ειδήσεις από την παγκόσμια ειδησεογραφία: Μαθητές των μαθητικών συμβουλίων παρουσιάζουν ένα θέμα στην πρωινή συγκέντρωση για 5 λεπτά, από την επικαιρότητα και όχι μόνο.

-         Υπογραφή συμβολαίου τάξης: Οι μαθητές του τμήματος δημιουργούν τον    οδικό χάρτη της  συνύπαρξής τους και τον υπογράφουν.

-         Αξιοποίηση  εκπαιδευτικού υλικού της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών μας στα κοινωνικά προβλήματα και τη συμβολή στη διαμόρφωση κοινωνικής συνείδησης.

-         Συνεργασία με την εκπαιδευτική τηλεόραση 

 • Δραστηριότητες κοινωνικής ευαισθητοποίησης

-         Προσφορά - συγκέντρωση (σχολικών ειδών - τροφίμων) και διανομή σε μαθητές του σχολείου

-         Συμβολή στην δημιουργία Τράπεζας Αίματος σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, την υπηρεσία της Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βόλου και το Σύλλογο Εθελοντών αιμοδοτών

-         Συμμετοχή στον έρανο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

-         Στολίζουμε το Νοσοκομείο του Βόλου τα Χριστούγεννα, σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Οι Φίλοι του Νοσοκομείου Βόλου»

-         Κοινωνική δράση σε συνεργασία με τον σύλλογο Ιππόκαμπος

-         Παρεμβάσεις σε τμήματα μαθητών της Β’ τάξης από ειδικούς επιστήμονες της «Πρότασης Ζωής»

-         Αφιέρωμα σε άτομα με αναπηρία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (03 Δεκεμβρίου)

 • Σχολικές γιορτές

-         Στις 3 τελευταίες ώρες την προηγούμενη μέρα της γιορτής γενική πρόβα με όλους τους συντελεστές (θα υπάρχει κατάσταση συμμετεχόντων στα Τμήματα και στη Γραμματεία)

-         Στις σχολικές γιορτές στο αμφιθέατρο παραβρίσκονται όλοι οι καθηγητές

-         Απογευματινή εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου σε αίθουσα της πόλης με εισηγητή τον κ. Κοτρίδη Ηλία, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μακεδόνων Βόλου

 • Προγραμματισμός περιπάτων, διδακτικών επισκέψεων και εκδρομών

-         Ημερήσια εκδρομή τον Μάρτιο του 2017.

-         Εκδρομή Προγραμμάτων από 04 έως και 07/05/2017.

-         Επίσκεψη των μαθητών της Β’ Τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος της Τεχνολογίας σε χώρο εργασίας – παραγωγής το Φεβρουάριο του 2017.

-         Στη Βουλή των Ελλήνων, η Γ’ Τάξη, στις 25 & 26/11/2016.

-         Πολιτιστική – εκπαιδευτική εξόρμηση ταυτόχρονα σε διαφορετικούς προορισμούς (μουσεία, ιδρύματα, φυσικό περιβάλλον,  χώροι της πόλης κ.α.)

 • Εκκλησιασμός

-         Δευτέρα 19/12/2016 ή Τρίτη 20/12/2016.

-         Γιορτή Τριών Ιεραρχών τη Δευτέρα 30/01/2017 - Αρτοκλασία στο σχολείο

-         Τρίτη 04/04/2017, ή Τετάρτη 05/04/2017.

***


2ος άξονας: Σχεδιασμός δράσεων οργάνωσης της σχολικής κοινότητας

Οργανώνουμε το Σχολείο μας, βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητά του,

αναπτύσσουμε σχέσεις συνεργασίας και αλληλεγγύης

 • Δημοσιοποίηση του προγραμματισμού στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας και κοινοποίησή του στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, στο 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και στους Σχολικούς μας Συμβούλους.

 • Συνεργασία με τον Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης

 • Συναντήσεις με τους φορείς της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς) με κύριο στόχο να καταγράφονται οι υπάρχουσες ελλείψεις, αδυναμίες και ανάγκες και να δρομολογούνται οι εναλλακτικές προτάσεις αντιμετώπισής τους.

 • Ενημέρωση κηδεμόνων των μαθητών της Α’ Τάξης

-         Ιούνιος 2016.

-         Δευτέρα 26/09/2016 στις 18.30.

 • Σύνταξη ωρολογίου προγράμματος

-         Δεν προβλέπονται προφορικές άδειες. Κάθε άδεια δικαιολογείται με τα αντίστοιχα παραστατικά και καταχωρείται στο my school. Σε περίπτωση που κάποιος καθηγητής θέλει να απουσιάσει, επικοινωνεί με τη Διεύθυνση του Σχολείου και στη συνέχεια με τον υπεύθυνο του προγράμματος για τις αναγκαίες αλλαγές.

-         Τις ώρες που ο εκπαιδευτικός έχει μάθημα, πρέπει να αποφεύγει ραντεβού και επισκέψεις σε γιατρούς.

-         Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων θα γίνεται σε κενά των καθηγητών, σε μια μέρα την εβδομάδα, με βάση πρόγραμμα το οποίο θα κοινοποιηθεί στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.

-         Υπάρχει σημαντική ανάγκη πιστής τήρησης του προγράμματος των εφημεριών. Ο πίνακας των εφημεριών, μαζί με το ωρολόγιο πρόγραμμα, υποβάλλεται στη ΔΔΕ και στον Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης. Τα καθήκοντα των εφημερευόντων ξεκινούν από την πρωινή σύνταξη (ο καθηγητής επιμελείται το Τμήμα στο οποίο έχει μάθημα την 1η ώρα) μέχρι και το τέλος της ημέρας. Ο εφημερεύων του 1ου ορόφου ασχολείται με τις έκτακτες άδειες των μαθητών.

-         Τα φύλλα των απουσιολογίων θα κόβει ο υπεύθυνος καθηγητής του Τμήματος.

 • Τρόπος κάλυψης κενών (σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού)

-         Καταβολή προσπάθειας για να μην υπάρχει κανένα κενό 

-         Προτεραιότητα έχουν οι καθηγητές με μειωμένο ωράριο, για την κάλυψη κενών.

-         Σε κάθε άλλη περίπτωση το κενό θα καλύπτεται από άλλο καθηγητή.


 • Συνεργασία των καθηγητών που αναλαμβάνουν τμήματα της ίδιας τάξης ώστε να καταλήγουν σε κοινό προγραμματισμό ύλης

-         Συντονίστρια Φιλολόγων: Η Υποδιευθύντρια κ. Κατερίνα Κατσούδα.

-         Συντονιστής Μαθηματικών: Ο κ. Ιωάννης Χριστόπουλος

-         Συντονιστής Φυσικών: Ο κ. Θεόδωρος Καραγιάννης

 • Καταγραφή περιπτώσεων μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες (μαθησιακές, κοινωνικές, οικονομικές, οικογενειακές κ.α.)

-         Ενημέρωση του σχετικού πίνακα

 • Ομάδες ενδιαφερόντων μαθητών – μαθητές συνεργάτες.

-         Ομάδα φιλίας - Μαθητές Διαμεσολαβητές

-         Ομάδα φωτογραφίας και εικαστικής επιμέλειας των εκδηλώσεων του σχολείου

-         Σχολική χορωδία

-         Ομάδα ελληνικών παραδοσιακών χορών

-         Ομάδα υποστήριξης της ιστοσελίδας του σχολείου

 • Λειτουργία των εργαστηρίων

-         Κατάρτιση προγράμματος χρήσης των εργαστηρίων και των αιθουσών με τα οπτικοακουστικά μέσα.

-         Το εργαστήριο πληροφορικής είναι στη διάθεση όλων των καθηγητών.

-         Οι αίθουσες με τους διαδραστικούς πίνακες χρησιμοποιούνται από όλα τα Τμήματα, ύστερα από προηγούμενη συνεννόηση των καθηγητών και ενημέρωση των μαθητών, για την αντίστοιχη μετακίνηση των Τμημάτων. Προβολές μπορούν να γίνονται και στο Αμφιθέατρο.

-         Απαιτείται αυξημένη προσοχή στη σωστή χρήση των οπτικοακουστικών μέσων του Σχολείου, ώστε να μην προκαλούνται φθορές

 • Προγραμματισμός σχολικών συμβουλίων και εκλογικών διαδικασιών των μαθητών

-         1η Συνεδρίαση Σχολικού Συμβουλίου: Πέμπτη 13/10/2016

-         2η Συνεδρίαση Σχολικού Συμβουλίου: Τετάρτη 22/02/2017

-         Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των πενταμελών μαθητικών συμβουλίων την Παρασκευή 23/09/2016

-         Γενική συνέλευση μαθητών  και στη συνέχεια εκλογές για  την ανάδειξη του 15μελους μαθητικού συμβουλίου, την Πέμπτη 29/09/2016 τις τρεις τελευταίες ώρες

 • Προγραμματισμός συνεδριάσεων Συλλόγου Καθηγητών και επίδοσης βαθμολογίας

-         Δευτέρα 23/01/2017: Κατάθεση βαθμολογίας  Α’ τετραμήνου

-         Τετάρτη 25/01/2017: Συνεδρίαση Συλλόγου για τη λήξη του Α’ τετραμήνου

-         Τετάρτη 01/02/2017: Επίδοση βαθμολογίας  Α’ τετραμήνου

-         Πέμπτη 01/06/2017: Κατάθεση βαθμολογίας Β’ τετραμήνου

-         Πέμπτη 01/06/2017: Συνεδρίαση Συλλόγου για τη λήξη του Β’ τετραμήνου

 • Συναντήσεις καθηγητών ανά τμήμα και τάξη


 • Προγραμματισμός προπονήσεων ομάδων και παρέλασης

-         Κατάρτιση Προγράμματος για προπονήσεις των ομάδων.

-         Κατάρτιση Προγράμματος για παρέλαση.

-         Κατάσταση μαθητών που συμμετέχουν στις προπονήσεις και στην παρέλαση (στα Τμήματα και στη Γραμματεία)

 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις

-         Εκδήλωση λήξης μαθημάτων – Παρουσίαση προγραμμάτων, εργασιών και έργων στο Σχολείο

-         Συμμετοχή σε μαθητικούς αθλητικούς αγώνες

 • Συντήρηση ιστοσελίδας

-         Κάθε δραστηριότητα θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα. Ο καθηγητής/τρια υπεύθυνος της δραστηριότητας, θα δίνει το σχετικό κείμενο, μαζί με το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό, σε ψηφιακή μορφή, στους υπεύθυνους της ιστοσελίδας για να επιμεληθούν τη δημοσίευση.

 • Ανανέωση φακέλου με πλήρη στοιχεία των μαθητών και τηλέφωνα  υπηρεσιών για χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

 • Διοργάνωση ασκήσεων σεισμού

-         Πέμπτη 13/10/2016, Διεθνής Ημέρα Μείωσης των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών, τις δύο τελευταίες ώρες: 1η άσκηση σεισμού

-         Τετάρτη 25/01/2017, τις δύο τελευταίες ώρες: 2η άσκηση σεισμού.

***


3ος άξονας: Σχεδιασμός δράσεων δικτύωσης με την τοπική κοινότητα

Στόχος μας ένα Σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, χώρο δημιουργικής συνάντησης με τους προβληματισμούς και τις ελπίδες της

Σαν σύστημα το σχολείο είναι ανοικτού τύπου και ως τέτοιο θα πρέπει να βρίσκεται σε μια συνεχή σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης με το εξωτερικό του περιβάλλον (τοπικές αρχές, επιστημονικοί φορείς, διάφορες υπηρεσίες κ.α.)

 • Οργάνωση επισκέψεων επιστημόνων στο σχολείο

 • Συνεργασία με επιστημονικούς, τοπικούς πολιτιστικούς και κοινωνικούς συλλόγους

 • Προγραμματισμός απογευματινών εκδηλώσεων με τους γονείς σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος

 • Ημέρα σταδιοδρομίας στο σχολείο.

 • Ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών της Γ΄τάξης  από υπεύθυνο του ΚΕΣΥΠ Μαγνησίας για τις προοπτικές μετά το Γυμνάσιο, την ημέρα επίδοσης της βαθμολογίας Α’ τετραμήνου

***


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Ι.

Πίνακας ανάθεσης εξωδιδακτικών εργασιών για το σχ. έτος 2015 – 2016

Εργασία Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός
Αθλητικό υλικό κ. Δημήτρης Σπανόπουλος
Αισθητικές παρεμβάσεις κ. Νεκταρία Γιακμογλίδου

Αμφιθέατρο - οπτικοακουστικά μέσα

- διαδραστικοί πίνακες

κ. Θεόδωρος Καραγιάννης
Βιβλίο υλικού Υποδιευθύντρια κ. Κατερίνα Κατσούδα
Βιβλιοθήκη – εκπαιδευτικό υλικό κ. Ασημίνα Σαρδέλλη
Σχολικά βιβλία κ. Κωνσταντινιά Μωραίτου
Βεβαιώσεις φοίτησης κ. Γιώργος Γιώτης
Διαχείριση Αρχείου και E-mail του σχολείου κ. Δημήτρης Τσούκας
Διαχείριση E-mail Γονέων - Κηδεμόνων κ. Κατερίνα Σχοινά
Αριστεία - βραβεία κ. Ασημίνα Σαρδέλλη
Ευρετήριο - Μητρώο Μαθητών κ. Μαρία Πλιάτσικα
Ηλεκτρονική διοικητική υποστήριξη κ. Απόστολος Φώτης
Διαχειριστές ιστοσελίδας

κ. Απόστολος Φώτης

κ. Μαρίνα Μανθογιάννη

Κτίριο - εγκαταστάσεις του Σχολείου κ. Μαρία Κράκαρη
Κυλικείο (Συμμετοχή σε επιτροπή) κ. Παναγιώτα Κούτσικου
Μετεγγραφές κ. Παναγιώτα - Αγλαΐα Μπαλτά
Πρόγραμμα “My Scholl” για καθηγητές κ. Αλεξάνδρα Παπαποστόλου
Πρόγραμμα “My Scholl” για μαθητές κ. Κατερίνα Σχοινά
Στατιστικά – Δελτία κίνησης Υποδιευθύντρια κ. Κατερίνα Κατσούδα
Τήρηση Πρακτικών κ. Παναγιώτα - Αγλαΐα Μπαλτά
Φαρμακείο κ. Μαρία Πλιάτσικα
Ωρολόγιο Πρόγραμμα

κ. Ανδρονίκη Ρηγάκη

κ. Ιωάννης Χριστόπουλος

Διεκπεραίωση αδειών καθηγητών κ. Ειρήνη Χανιά
Σχολικές γιορτές
 • 28ης Οκτωβρίου:
Πέμπτη 27/10/2016

κ. Γιώργος Γιώτης

κ. Σοφία Κανταράκη

κ. Μαρίνα Μανθογιάννη

 • Πολυτεχνείου:
Πέμπτη 17/11/2016

κ. Ανδρονίκη Ρηγάκη

κ. Μαρίνα Μανθογιάννη

κ. Απόστολος Φώτης

 • Χριστουγέννων:
Πέμπτη 22/12/2016

κ. Δημήτρης Τσούκας

κ. Μαρίνα Μανθογιάννη

 • 25ης Μαρτίου:
Παρασκευή 24/03/2017

κ. Δημήτρης Χανόπουλος

κ. Μαρίνα Μανθογιάννη

Υπεύθυνοι εργαστηρίων
 • Πληροφορικής
κ. Απόστολος Φώτης
 • Φυσικής – Χημείας
κ. Θεόδωρος Καραγιάννης


Παράρτημα ΙΙ.

Υπεύθυνοι Τμημάτων για το σχ. έτος 2015 – 2016

Τμήμα Α1
Τμήμα Α2 κ. Δημήτρης Σπανόπουλος
Τμήμα Α3 κ. Καλλιόπη Γαλάνη
Τμήμα Α4 κ. Σοφία Κανταράκη
Τμήμα Β1 κ. Μαρίνα Μανθογιάννη
Τμήμα Β2 κ. Ιωάννα Γκόντα
Τμήμα Β3 κ. Δημήτρης Χανόπουλος
Τμήμα Β4 κ. Νέστωρας Νικολαίδης
Τμήμα Γ1 κ. Μαρία Κράκαρη
Τμήμα Γ2 κ. Γιώργος Γιώτης
Τμήμα Γ3 κ. Νεκταρία Γιακμογλίδου
Τμήμα Γ4 κ. Δημήτρης Τσούκας