Σχολικό έτος 2016 – 2017

 

 Εισήγηση της Διευθύντριας του 3ου Γυμνασίου Βόλου

για το νέο Γυμνάσιο

 

Προεδρικό Διάταγμα

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου

(Για να το διαβάσε πατήστε πάνω στα πράσινα γράμματα)

 

 

 ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ    Π.Δ 126/2016

Διδακτικό έτος από 12 Σεπτεμβρίου 2016  μέχρι 31 Μαίου 2017

Χωρίζεται σε δύο τετράμηνα

1ο τετράμηνο από 12 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι 20 Ιανουαρίου 2017

2ο τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου 3017 μέχρι 31 Μαίου 2017

Σελίδα

Τα μαθήματα χωρίζονται σε 3 ομάδες

ΟΜΑΔΑ Α΄

 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 2. Μαθηματικά
 3. Φυσική
 4. Ιστορία

Σελίδα

ΟΜΑΔΑ Β΄

 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 2. Βιολογία
 3. Γεωγραφία(Α΄και Β΄)
 4. Θρησκευτικά
 5. Οικιακή Οικονομία(Α΄)
 6. Α΄Ξένη Γλώσσα Αγγλικά
 7. Β΄Ξένη Γλώσσα Γαλλικά ή Γερμανικά
 8. Χημεία (Β΄και Γ΄τάξη)
 9. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή(Γ΄)

Σελίδα

ΟΜΑΔΑ Γ΄

 1. Τεχνολογία και  Πληροφορική
 2. Μουσική και Καλλιτεχνικά
 3. Φυσική Αγωγή

Σελίδα

        Κριτήρια αξιολόγησης

α) η συνολική συμμετοχή του/της  μαθητή/τριας στο μάθημα

(τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία  με τους συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση εργασιών που ανατίθενται)

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής/η μαθήτρια στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες

δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες

ε)οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ)

Σελίδα

                     Ωριαία γραπτή δοκιμασία και συνθετικές εργασίες

Ομάδα Α΄μόνο μία ωριαία γραπτή δοκιμασία στο 1ο τετράμηνο

Ομάδα Β΄μία ωριαία γραπτή δοκιμασία στο 1ο τετράμηνο και μία στο 2οτετράμηνο

Στο 2ο τετράμηνο, αντί  της ωριαίας γραπτής δοκιμασίας, μπορεί να γίνει ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας

Ομάδα Γ ΄δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία και οι μαθητές /τριες αξιολογούνται  με ανάθεση συνθετικής δημιουργικής εργασίας

Σελίδα

                Ωριαίες γραπτές δοκιμασίες

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης  και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική  ενότητα

β)απροειδοποίητες αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο προηγούμενο μάθημα

περιορισμοί

κάθε τμήμα μπορεί να εξετάζεται με ωριαία γραπτή δοκιμασία μόνο σε 1 μάθημα την ημέρα και μέχρι σε 3 το πολύ την εβδομάδα

Σελίδα

Ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ)

περιορισμοί

α) δεν υπερβαίνουν τις 3 ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο

β) διαρκούν 10 λεπτά

γ) τα θέματα αναφέρονται στο προηγούμενο μάθημα

Σελίδα

             Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου

α) πρώτη εξεταστική περίοδος ( 1 – 10 Ιουνίου ) διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές  εξετάσεις στα μαθήματα της ομάδας  Α΄

β) (10 με 20 Ιουνίου) υποστηρικτική διδασκαλία για τους μαθητές/τριες που δεν πληρούν τις προυποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση

γ) δεύτερη εξεταστική περίοδος (20 – 30 Ιουνίου) στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές εξετάσεις σε όσα μαθήματα έχουν παραπεμφθεί μαθητές/τριες

Σελίδα

      Πως βγαίνει ο βαθμός ετήσιας επίδοσης

α) στα μαθήματα της ομάδας Α ΄βαθμός  ετήσιας επίδοσης των μαθητών/τριών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του α΄τετραμήνου, του β΄τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης

β) στα μαθήματα της ομάδας Β΄και της ομάδας Γ ΄βαθμός ετήσιας επίδοσης  των μαθητών/τριών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του α΄και β΄τετραμήνου

Σελίδα

        Πως κρίνεται ο μαθητής/η μαθήτρια άξιος/α προαγωγής ή απόλυσης

α) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10)

β) όταν έχει γενικό  μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία(13)

 Αν δεν έχει τις παραπάνω προυποθέσεις παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα(10)