Σχολικό Έτος 2016-2017

Μαθητές – Διαμεσολαβητές

Τελικά… όλα λύνονται!!!

 Ευαισθητοποιημένο πάντα το σχολείο

μας σχετικά με σύγχρονα προβλήματα της

σχολικής καθημερινότητας, όπως έχει το bullying

(σχολικός εκφοβισμός), φροντίζει πρώτα για την

πρόληψη αυτών και κατόπιν για την καταστολή.

  Επειδή ακόμα και στην σχολική καθημερινότητα

μας υπάρχουν διαφωνίες, συμβολή της ομάδας

των διαμεσολαβητών είναι πολύ σημαντική.

Επειδή τα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα τις μεταξύ τους

διαφορές, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση είναι

σε θέση να επιλύουν μόνα τους όσα προβλήματα ανακύπτουν.

 Έτσι, οι διαμεσολαβητές μας είναι η πολύτιμη

λύση και σε τυχόν προβλήματα σχολικού εκφοβισμού,

που μπορεί να προκύψουν. Είναι η ομάδα που χάρη

στις διαμεσολαβητικές της ικανότητες  διατηρεί τις

ισορροπίες και εξασφαλίζει την ειρηνική και αρμονική

συνύπαρξη των μαθητών μας! Στη διάρκεια εκπαίδευσης

των μαθητών- διαμεσολαβητών δίνεται έμφαση

στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων,

στην ικανότητα διαπραγμάτευσης συναισθημάτων.

Μαθητικά συμβούλια

Mathitika symboulia

Εκλογές για την ανάδειξη 15μελούς μαθητικού συμβουλίου

Μέσα σ’ένα δημοκρατικό, ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον, έγινε η Γενική Συνέλευση των μαθητών του σχολείου και στην συνέχεια οι εκλογές για την ανάδειξη 15μελους μαθητικού συμβουλίου. Σέ κάποια τμήματα έγινε ηλεκτρονική ψηφοφορία.

 

 

                    

Για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε

το παρακάτω εικονίδιο