ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017

 

Έρευνα γνώμης μαθητών 3ου Γυμνασίου Βόλου για το σχολείο τους

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΝΩΜΗΣ

 

 Έρευνα της διευθύντριας  στο 3ο Γυμνάσιο Βόλου

 για τον ύπνο των μαθητών

 

Καταγραφή αθλητικών δραστηριοτήτων μαθητών/τριών του 3ου Γυμνασίου Βόλου, εκτός του σχολικού τους ωραρίου

Σχεδιασμός και επεξεργασία στοιχείων:

Νίκη Ρηγάκη, Κοινωνιολόγος, Διευθύντρια 3ου Γυμνασίου Βόλου

Στο πλαίσιο της πανελλήνιας ημέρας σχολικού αθλητισμού στις 3 Οκτωβρίου κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017, προχωρήσαμε στην καταγραφή αθλητικών δραστηριοτήτων των μαθητών/τριών του 3ου Γυμνασίου Βόλου, εκτός του σχολικού τους ωραρίου. Για το σκοπό αυτό, οι μαθητές/τριες του Σχολείου, συμπλήρωσαν σχετικό ερωτηματολόγιο.

Από την καταγραφή αυτή, παρατηρούμε σημαντικές διαφοροποιήσεις στην επιλογή των αθλητικών δραστηριοτήτων από τους μαθητές μας, εκτός του σχολικού τους ωραρίου, ανάλογα με το φύλο και τη σχολική τάξη στην οποία φοιτούν. Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα αυτής της καταγραφής έχουν ως εξής:

1. Μαθητικό δυναμικό

Συνολικά στο Σχολείο φοιτούν 259 μαθητές από τους οποίους 140 (54,1%) είναι αγόρια και 119 (45,9%) κορίτσια (Πίνακας 1.)

2. Ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες

            Από τους 259 μαθητές, οι 160 (61,8%) ασχολούνται με κάποια αθλητική δραστηριότητα εκτός του σχολικού τους ωραρίου, ενώ 99 (38,2%) δεν ασχολούνται (Πίνακας 2).

3. Ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες κατά φύλο

            Από τους 160 μαθητές που ασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες εκτός του σχολικού τους ωραρίου, 91 (56,9%) είναι αγόρια και 69 (43,1%) κορίτσια (Πίνακας 3). Αναλογικά με τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού κατά φύλο, τα αγόρια ασχολούνται με τον αθλητισμό κατά ένα ελαφρώς μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι τα κορίτσια.

4. Ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες κατά σχολική τάξη

Από τους 160 μαθητές που ασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες εκτός του σχολικού τους ωραρίου, 58 φοιτούν στην Α’ τάξη (69,0% της τάξης), 63 φοιτούν στη Β’ τάξη (71,6% της τάξης) και 39 φοιτούν στη Γ’ τάξη (44,8% της τάξης) (Πίνακας 4). Επισημαίνουμε το συγκριτικά μικρότερο ποσοστό ενασχόλησης με τον αθλητισμό των μαθητών της Γ’ τάξης.

5. Είδος αθλητικών δραστηριοτήτων

            Οι 5 κύριες αθλητικές δραστηριότητες εκτός σχολικού ωραρίου των μαθητών είναι: 41 μαθητές ασχολούνται με το μπάσκετ (25,6%), 31 με τον χορό (19,4%), 28 με το ποδόσφαιρο (17,5), 23 με το βόλεϊ (14,4%) και 20 με τον στίβο (12,5%). Άλλες δραστηριότητες που αναφέρθηκαν είναι το καράτε, η κολύμβηση, το τένις, η κωπηλασία και το σκάκι (Πίνακας 5).

6. Είδος αθλητικών δραστηριοτήτων των αγοριών

            Οι 5 κύριες αθλητικές δραστηριότητες εκτός σχολικού ωραρίου των αγοριών είναι: 34 μαθητές ασχολούνται με το μπάσκετ (37,4%), 28 με το ποδόσφαιρο (30,8%), 9 με το καράτε (9,9%), 9 με τον στίβο (9,9%) και 6 με το βόλεϊ (6,6%). Άλλες δραστηριότητες που αναφέρθηκαν είναι η κολύμβηση, το τένις, η κωπηλασία και το σκάκι (Πίνακας 6).

 

7. Είδος αθλητικών δραστηριοτήτων των κοριτσιών

            Οι 5 κύριες αθλητικές δραστηριότητες εκτός σχολικού ωραρίου των κοριτσιών είναι: 31 μαθήτριες ασχολούνται με τον χορό (44,9%), 17 με το βόλεϊ (24,6%), 11 με τον στίβο (15,9%), 7 με το μπάσκετ (10,1%) 2 με την κολύμβηση (2,9%) και 1 με το τένις (1,4%) (Πίνακας 7).

8. Είδος αθλητικών δραστηριοτήτων των μαθητών της Α’ τάξης

            Οι 5 κύριες αθλητικές δραστηριότητες εκτός σχολικού ωραρίου των μαθητών της Α’ τάξης είναι: 15 μαθητές ασχολούνται με τον χορό (25,9%), 13 με το μπάσκετ (22,4%), 10 με τον στίβο (17,2%), 8 με το ποδόσφαιρο (13,8%) και 4 με το βόλεϊ (6,9%). Άλλες δραστηριότητες που αναφέρθηκαν, ήταν: Κολύμβηση, καράτε, σκάκι και τένις (Πίνακας 8).

9. Είδος αθλητικών δραστηριοτήτων των μαθητών της Β’ τάξης

            Οι 5 κύριες αθλητικές δραστηριότητες εκτός σχολικού ωραρίου των μαθητών της Β’ τάξης είναι: 18 μαθητές ασχολούνται με το μπάσκετ (28,6%), 15 με το βόλεϊ (23,8%), 9 με το ποδόσφαιρο (14,3%), 7 με τον χορό (11,1%), 6 με τον στίβο (9,5%) και 6 με το καράτε (9,5%). Άλλες δραστηριότητες που αναφέρθηκαν, ήταν: Τένις και κωπηλασία (Πίνακας 9).

10. Είδος αθλητικών δραστηριοτήτων των μαθητών της Γ’ τάξης

            Οι 5 κύριες αθλητικές δραστηριότητες εκτός σχολικού ωραρίου των μαθητών της Γ’ τάξης είναι: 11 μαθητές ασχολούνται με το ποδόσφαιρο (28,2%), 10 με το μπάσκετ (25,6%), 9 με τον χορό (23,1%), 4 με τον στίβο (10,3%) και 4 με το βόλεϊ (10,3%). Άλλη δραστηριότητα που αναφέρθηκε, ήταν η κολύμβηση (Πίνακας 10).

Πίνακες

Πίνακας 1. Μαθητικό δυναμικό

  Αριθμός Ποσοστό (%)
Αγόρια 140 54,1
Κορίτσια 119 45,9
Σύνολο 259 100,0

Πίνακας 2. Ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες

  Αριθμός Ποσοστό (%)
Ασχολούνται 160 61,8
Δεν ασχολούνται 99 38,2
Σύνολο 259 100,0

Πίνακας 3. Ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες κατά φύλο

  Αριθμός Ποσοστό (%)
Αγόρια  91 56,9
Κορίτσια  69 43,1
Σύνολο 160 100,0

Πίνακας 4. Ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες κατά σχολική τάξη

Α΄ Τάξη Αριθμός Ποσοστό (%)
Ασχολούνται 58 69,0
Δεν ασχολούνται 26 31,0
Σύνολο 84 100,0
Β΄ Τάξη  Αριθμός Ποσοστό (%)
Ασχολούνται 63 71,6
Δεν ασχολούνται 25 28,4
Σύνολο 88 100,0
Γ΄ Τάξη  Αριθμός Ποσοστό (%)
Ασχολούνται 39 44,8
Δεν ασχολούνται 48 55,2
Σύνολο 87 100,0

Πίνακας 5. Είδη αθλητικών δραστηριοτήτων συνολικά

Δραστηριότητα Αριθμός Ποσοστό (%)
Μπάσκετ 41 25,6
Χορός 31 19,4
Ποδόσφαιρο 28 17,5
Βόλεϊ 23 14,4
Στίβος 20 12,5
Καράτε 9 5,6
Κολύμβηση 4 2,5
Τένις 2 1,3
Κωπηλασία 1 0,6
Σκάκι 1 0,6
Σύνολο 160 100,0

Πίνακας 6. Είδη αθλητικών δραστηριοτήτων των αγοριών

Δραστηριότητα Αριθμός Ποσοστό (%)
Μπάσκετ 34 37,4
Ποδόσφαιρο 28 30,8
Καράτε 9 9,9
Στίβος 9 9,9
Βόλεϊ 6 6,6
Κολύμβηση 2 2,2
Κωπηλασία 1 1,1
Σκάκι 1 1,1
Τένις 1 1,1
Χορός 0 0,0
Σύνολο 91 100,0

Πίνακας 7. Είδη αθλητικών δραστηριοτήτων των κοριτσιών

Δραστηριότητα Αριθμός Ποσοστό (%)
Χορός 31 44,9
Βόλεϊ 17 24,6
Στίβος 11 15,9
Μπάσκετ 7 10,1
Κολύμβηση 2 2,9
Τένις 1 1,4
Ποδόσφαιρο 0 0,0
Καράτε 0 0,0
Κωπηλασία 0 0,0
Σκάκι 0 0,0
Σύνολο 69 100,0

Πίνακας 8. Είδη αθλητικών δραστηριοτήτων των μαθητών της Α’ τάξης

Δραστηριότητα Αριθμός Ποσοστό (%)
Χορός 15 25,9
Μπάσκετ 13 22,4
Στίβος 10 17,2
Ποδόσφαιρο 8 13,8
Βόλεϊ 4 6,9
Κολύμβηση 3 5,2
Καράτε 3 5,2
Σκάκι 1 1,7
Τένις 1 1,7
Σύνολο 58 100,0

Πίνακας 9. Είδη αθλητικών δραστηριοτήτων των μαθητών της Β’ τάξης

Δραστηριότητα Αριθμός Ποσοστό (%)
Μπάσκετ 18 28,6
Βόλεϊ 15 23,8
Ποδόσφαιρο 9 14,3
Χορός 7 11,1
Στίβος 6 9,5
Καράτε 6 9,5
Τένις 1 1,6
Κωπηλασία 1 1,6
Σύνολο 63 100,0

Πίνακας 10. Είδη αθλητικών δραστηριοτήτων των μαθητών της Γ’ τάξης

Δραστηριότητα Αριθμός Ποσοστό (%)
Ποδόσφαιρο 11 28,2
Μπάσκετ 10 25,6
Χορός 9 23,1
Στίβος 4 10,3
Βόλεϊ 4 10,3
Κολύμβηση 1 2,6
Σύνολο 39 100,0

Πίνακας 11. Συγκεντρωτικά στοιχεία αθλητικών δραστηριοτήτων ανά φύλο και σχολική τάξη

  Α΄ Τάξη
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Ποδόσφαιρο 8 0 8
Κολύμβηση 2 1 3
Μπάσκετ 9 4 13
Στίβος 3 7 10
Καράτε 3 0 3
Σκάκι 1 0 1
Βόλεϊ 0 4 4
Χορός 0 15 15
Τένις 0 1 1
Σύνολο 26 32 58
  Β΄ Τάξη
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Μπάσκετ 16 2 18
Βόλεϊ 6 9 15
Στίβος 4 2 6
Ποδόσφαιρο 9 0 9
Τένις 1 0 1
Καράτε 6 0 6
Κωπηλασία 1 0 1
Χορός 0 7 7
Σύνολο 43 20 63
  Γ΄ Τάξη
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Ποδόσφαιρο 11 0 11
Μπάσκετ 9 1 10
Στίβος 2 2 4
Βόλεϊ 0 4 4
Κολύμβηση 0 1 1
Χορός 0 9 9
Σύνολο 22 17 39