Σχολικό Έτος 2017-2018

 

3Ο Γυμνάσιο Βόλου

Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς 2017-18

Αγιασμός την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017,

ώρα 8:30 π.μ.

Από τη διεύθυνση 

 Ενημέρωση γονέων Α' Τάξης

Την Τετάρτη 13/9/2017 και ώρα 18:00.

Οι γονείς των μαθητών της Α' τάξης 

τους σχολείου μας θα ενημερωθούν

από τους καθηγητές για τα μαθήματα 

των παιδιών τους. Θα παρευρίσκεται

και το διοικητικό συμβούλιο

του συλλόγου γονέων του σχολείου.

Από τη διεύθυνση